Tłumaczenie niepełne"> Ewolucja przez samopowielanie<br> <div style="background-color:#fff8ae">Tłumaczenie niepełne</div>


autor: Zbigniew Lisiecki

Ewolucja przez samopowielanie
Tłumaczenie niepełne


wersja 2.2      30.03.2018   (poprzednie wersje) 
  0.1,         02.09.20081.0,         15.02.20091.1,         19.02.20091.2,         23.02.20091.3,         26.02.20091.4,         17.03.20091.5,         19.06.20091.6,         21.06.20091.7,         19.11.20091.8,         21.02.20142.0,         03.06.20152.1,         11.06.20152.2,         30.03.2018  

pierwsze czytanie
rozwiń wszystko
zwiń wszystko
Pana/Pani komentarz
 1. Wstęp

  1. Streszczenie

   Obecny standard wyjaśniający ewolucję gatunków z natualną selekcją między konkurującymi ze sobą formami  (1) 
     (a także przy pomocy oraz innymi mechanizmów ewolucji jak przepływ genów)  

   jest niewystarczający jako ogólny pradygmat. Ten artykuł proponuje zmianę spojrzenia, przy którym silnikiem ewolucji okazuje się być sprzeżenie zwrotne którego głównym przykładem jest pętla zamknięta autoreplikacją. Nowe spojrzenie nie zaprzecza, że w przypadku ewolucji biologicznej fenotyp jest w większości przypadków kształtowany w procesie naturalnej selekcji. Jednak na bardziej ogólnym poziomie to sprzężenie zwrotne decyduje o tym, że niektóre formy pojawiają się, a inne nie. Nowe spojrzenie pozwala wyjaśnić niektóre zjawiska w bardziej naturalny i łatwiejszy do zrozumienia sposob oraz obejmuje także przykłady ewolucji niebiologicznej.
   1. Spis treści

   2. O tym artykule

    Sposób w jaki odkrywamy i opisujemy naturę zmienił się w przeciągu ostatnich dekad pokaźnie. Z początku nowe idee pojawiały się jako rezultaty wglądu, który jest, jak uważano wystarczający jako ich uzasadnienie. Później idee formułowane były jako teorie, które wymagały dowodów istnienia. Dziś pozostały nam tylko"models" opisujące pewne aspekty natury mnie lub bardziej dokładnie. Modele nie da się dowieść jako prawdziwych. Czasami mogą one zostać uznane za fałszywe, jeśli brak im spójności (konsystencji). To właśnie ta samospójność pasująca do ograniczonego zakresu zastosowania jest czymś, co prowadzi do ich uznania bardziej niż odnośnik do jakkolwiek rozumianej "obiektywnej rzeczywistości" lub jej dowodu. Prawie każdy może dziś rozwijać modele, lecz nawet jeśli byłyby genialne dla naukowca nierzadko nudna jest praca odnalezienia twardych faktów do których dany model pasuje, lub tych do których nie pasuje. Dlatego ogólne modele bez istotnego pokrycie poglębioną profesjonalną wiedzą nawet jeśli wielkie są rzadko rozważane.                        

    This article offers some insight and a new paradigm derived from it. Due to the scarce reference to detailed scientific literature it might be considered as being not a scientific work, as it was defined above. Additionally instead of adding new piece of hard facts it is rather restructuring of what is already well known. Yet the author hopes that it could be at least some inspiration for others.

    The idea presented here is best justified by examples. Therefore this text is still under construction as long as the discussion keeps on and new examples can be added or elder replaced.

    I hope also the reader will forgive me using a common language understandable for everybody instead of a scientific one. It is explained by the task I undertake here: It should be in principle possible that everybody could verify the new paradigm.
    1. Dyskusja i krytyka

     Jeszcze nie przetłumaczony
    2. Silnik ewolucji

     1. Dlaczego model konkurencji jest niewystarczający

      Jeszcze nie przetłumaczony
      1. Zachowania godowe w biologii

       Jeszcze nie przetłumaczony
      2. Nagłe skoki ewolucji

       Jeszcze nie przetłumaczony
      3. Początek maszynerii DNS

       Jeszcze nie przetłumaczony
      4. Kontrowersje wokół konkurencji

       Jeszcze nie przetłumaczony
      5. Jak wyjaśnić systemy społeczne i ewolucję kultury

       Jeszcze nie przetłumaczony
      6. Ewolucja przy braku ciśnienia selekcyjnego

       Jeszcze nie przetłumaczony
      7. Jeden ewoluujący organizm

       Jeszcze nie przetłumaczony
      8. Współczesna standardowa ToE prowadzi do nieporozumień

       Jeszcze nie przetłumaczony
     2. Model autoreplikacji

      Jeszcze nie przetłumaczony
      1. Siła samoodniesienia

       Wyobraźmy sobie wzmacniacz elektryczny, którego wyjście (głośniki) połączone zostały zwrotnie z wejściem (poprzez mikrofon). Taka sytuacja spowoduje oczywiście pewien ton a rosnącej amplitudzie.

      2. Zyski nowej teorii w porównaniu ze standardową ToE

       Jak opisane zostało powyżej natura ukazuje tendencję Dziedziczenie odgrywa w ewolucji niezbywalną rolę. Rodzice wychowują potomstwo, które mogą być traktowane jako kopie ich samych. We współczesnej teorii dzidziczenie to sposób na wprowadzanie zmian w genomie, który pozostaje niezmienny w czase życia każdego indywidualnego organizmu. Co zostało jednak przeoczone, to fakt, że dziedziczenie zamyka pętlę sprzężenie zwrotnego, poprzez którą zawarty w genomie plan odnosi się do siebie samego. Decydującym jest tu zauważenie, że sprzężenie to odnosi się nie do samego organizmu, lecz jego abstrakcji - formy organizmu (lub planu zawartego w genomu, jak wspomniane powyżej). Pętla ta prowadzi w naturalny sposób do samowzmacniania się form. Przyczyną samowzmacniania jest natura samej pętli. Oczywistym przykładem takiego samowzmocnienia jest wzrost populacji, który zawsze ma w naturze miejsce dopóki nie osiągnięte zostaną granice wzrostu stawiane zwykle przez środowisko. Główna idea tego artykułu polega na zauważeniu, że biologiczna ewolucja zbudowane jest na takich samowzmacniających się pętlach. Oprócz pętli dziedziczenie genów, którą nazywany sprzężenie naturlanym rozważymy także inne pętle sprężnie zwrotnego. Pojawiają się one patrząc ogólnie, gdy pewne (biologiczne) funkcjonalności przekazywane się do następnego cyklu. Wychowanie dzieci jest dobrym przykładem.

       W modelu EbS dobór naturalny pozostaje głównym mechanizmem kształującym konkretny fenotyp. Wycina on indywidualny gatunek ze strumienia cyklu generacyjnego. Jednak:

       1. Dobór naturalny pojawia się tylko jako naturalna granica rozwoju pętli samoodniesienia.

       2. Z tego powodlu dobór naturalny nie jest warunkiem koniecznym, ażeby ewolucja miała miejsce. Bez niego pętla samoodniesienia wzrasta tak długo, aż osiągnie swoje granice, które ustanowione są przez dobór naturalny.

       Choć dziedziczenie odgrywa w ewolucji organizmów niezaprzeczalnie centralną rolę tradycyjnie to dobór naturalny był umieszczany w centrum ToE. To spowodowało, że samowzmacnianie, które niniejszy tekst podkreśla zostało przeoczone. W konsekwencji cała teoria była powszechnie zrozumiana w społeczeństwie połowicznie, a istotne zjawiska były połowicznie opisane przez naukę.

       Model samoodnniesienia (lub sprzężenia zwrotnego) EbS czyni ławiej widocznym, co było już znane, że:

       1. Energia napędzająca ewolucję nie pochodzi ze współzawodnictwa, lecz raczej ze słońca napędzającego swoją energią cykle dzidzienia. Bez niej żadna ewolucja (z jakkolwiek dobranymi warunkami doboru naturalnego) nie jest możliwa.

       2. Nawet bez doboru naturalnego ewolucja jest możliwa. Dryft genetyczny jest przykładem.

       3. Model EbS wskazuje także na możliwe rozszerzenia opisujące zjawiska społeczne oraz przyszłość naszej planety jako całości.

       4. Model EbS sugeruje środki matematyczne do opisu ewolucji zespołów gatunków wypełniających ekosystemy.
      3. Samopowielanie w reakcji łańcuchowej

       Jeszcze nie przetłumaczony
      4. Spektrum naturalne

       Jeszcze nie przetłumaczony
    3. Przykłady

    4. Wnioski

     1. Przepowienie

      Jeszcze nie przetłumaczony
      1. Źródło autoreplikacji w naturze

       Jeszcze nie przetłumaczony
       1. Podsumowanie i spojrzenie na przyszłe unifikacje

        Jeszcze nie przetłumaczony
        1. FAQ - często zadawane pytania

         Jeszcze nie przetłumaczony
        Prawa autorskie © 2018  Z.Lisiecki