Ewolucja przez samoodniesienie


Tłumacznie jeszcze nie gotowe
Autor: Zbigniew Lisiecki,     1.3       (poprzednie wersje) 
  1.0             15.02.2009
1.1             19.02.2009
1.2             23.02.2009
1.3             24.02.2009

This list is only for documentation purposes.
Old versions are considered as not valid any more.
 
 1. Streszczenie

  Obecny standard wyjaśniający ewolucję gatunków przy pomocy naturalnej selekcji konkurujących form oraz przypadkowego dryftu genetycznego jest niepełny. Proponowana synteza opisuje mechanizm sprzężenia zwrotnego realizowanego przez pętlę zamykaną następstwem generacji jako główny silnik ewolucji. Fenotyp jest nadal kształtowany przez dobór naturalny.

  1. Streszczenie

  2. Silnik ewolucji
   1. Dlaczego współczesne rozumienie jest niewystarczające
   2. Model sprzeżenia zwrotnego
   3. Naturalne spektrum
   4. Dlaczego dochodzi do syntez

  3. Przykłady
   1. Zachowania godowe
   2. Nagłe skoki ewolucji i oddzielanie się gatunków
   3. Hipoteza boga i pojawienia się języka
   4. Odzyskanie kontroli na systemami społecznymi
   5. Evoluująca planeta - Co nastąpi po ludziach ?

  4. Dodatki
   1. FAQ - często zadawane pytania
   2. Literatura, odnośniki

 2. Silnik ewolucji

 3. Przykłady

 4. Dodatki

  1. FAQ - często zadawane pytania


Copyright © by the author, evot.org 2009