"> Ewolucja przez samopowielanie<br> <div style="background-color:#fff8ae"> </div>


:

Ewolucja przez samopowielanie


    2.0      03.06.2015   () 
  0.1         02.09.2008
1.0         15.02.2009
1.1         19.02.2009
1.2         23.02.2009
1.3         26.02.2009
1.4         17.03.2009
1.5         19.06.2009
1.6         21.06.2009
1.7         19.11.2009
1.8         21.02.2014
2.0         03.06.2015

This list is only for documentation purposes.
Old versions are not valid any more.
 

Pana/Pani komentarz
 1. Wstęp

  1. Streszczenie

   1. Spis treści

   2. O tym artykule

    The way we discover and explain the nature has changed during last decades a lot. New ideas have been promoted by insights which were orignally sufficient as justification. Later on ideas have been formulated as theories, which demanded proofs. But now we only have models, which describe some aspects of nature less or more adequately. Still almost everybody can develope such models, but even if they were ingenious they have little relevance without links to professional detailed knowledge. The last become together width the condition of selfconsistency more importand for the success than links to any "objective reality" and any "proof".

    This article on the other hand claims to offer a new paradigma, which can hardly be rooted in what is know till now. Instaed of adding new piece of knowledge it rather means restructuring of what is already well known. Therefore it follows a special path:
    1. main idea well understandable for everybody

     This article refers ideas well known as evident rather than professional details. Changing one of the paradigma of science changes no details, but it also moves a bit the way the all think of science. Therefore everybody should posess the ability to verify if and how such a change is justified. Therefore also referencing wikipedia with explanation of terms used is more helpful than the professional scientific literature, which can be found further on wikpedia pages in the quality overhelming the possibilities of one author.
    2. always under construction

     This text is always in developement. You can see previous versions by choosing "former versions" keyword given under the title. New versions will also regard discussion on former versions. Still the discussion is limited to the main idea of this article.
    3. everybody can contribute

     You can contribute by takeing part in the discussion or just leave your comment after registering at an internet phorum, which link is given under the keyword "Your comment" right from the title. It is neccesary to register with proper name and sirname, not only a nickname.
    4. justification by example

     Models cannot be proved as true. They can sometimes be regarded as false if they lack selfconsistency. The justification how good they fit to the reality can only be given by examples.

   3. Silnik ewolucji

    1. Dlaczego model konkurencji jest niewystarczający

     1. Model sprzeżenia zwrotnego

      1. Samoodniesienie zamiast naturalnej selekcji

       Wyobraźmy sobie wzmacniacz elektryczny, którego wyjście (głośniki) połączone zostały zwrotnie z wejściem (poprzez mikrofon). Taka sytuacja spowoduje oczywiście pewien ton a rosnącej amplitudzie.

      2. Samoodniesienie w reakcji łańcuchowej

       Jak opisane zostało powyżej natura ukazuje tendencję Dziedziczenie odgrywa w ewolucji niezbywalną rolę. Rodzice wychowują potomstwo, które mogą być traktowane jako kopie ich samych. We współczesnej teorii dzidziczenie to sposób na wprowadzanie zmian w genomie, który pozostaje niezmienny w czase życia każdego indywidualnego organizmu. Co zostało jednak przeoczone, to fakt, że dziedziczenie zamyka pętlę sprzężenie zwrotnego, poprzez którą zawarty w genomie plan odnosi się do siebie samego. Decydującym jest tu zauważenie, że sprzężenie to odnosi się nie do samego organizmu, lecz jego abstrakcji - formy organizmu (lub planu zawartego w genomu, jak wspomniane powyżej). Pętla ta prowadzi w naturalny sposób do samowzmacniania się form. Przyczyną samowzmacniania jest natura samej pętli. Oczywistym przykładem takiego samowzmocnienia jest wzrost populacji, który zawsze ma w naturze miejsce dopóki nie osiągnięte zostaną granice wzrostu stawiane zwykle przez środowisko. Główna idea tego artykułu polega na zauważeniu, że biologiczna ewolucja zbudowane jest na takich samowzmacniających się pętlach. Oprócz pętli dziedziczenie genów, którą nazywany sprzężenie naturlanym rozważymy także inne pętle sprężnie zwrotnego. Pojawiają się one patrząc ogólnie, gdy pewne (biologiczne) funkcjonalności przekazywane się do następnego cyklu. Wychowanie dzieci jest dobrym przykładem.

       W modelu EbS dobór naturalny pozostaje głównym mechanizmem kształującym konkretny fenotyp. Wycina on indywidualny gatunek ze strumienia cyklu generacyjnego. Jednak:

       1. Dobór naturalny pojawia się tylko jako naturalna granica rozwoju pętli samoodniesienia.

       2. Z tego powodlu dobór naturalny nie jest warunkiem koniecznym, ażeby ewolucja miała miejsce. Bez niego pętla samoodniesienia wzrasta tak długo, aż osiągnie swoje granice, które ustanowione są przez dobór naturalny.

       Choć dziedziczenie odgrywa w ewolucji organizmów niezaprzeczalnie centralną rolę tradycyjnie to dobór naturalny był umieszczany w centrum ToE. To spowodowało, że samowzmacnianie, które niniejszy tekst podkreśla zostało przeoczone. W konsekwencji cała teoria była powszechnie zrozumiana w społeczeństwie połowicznie, a istotne zjawiska były połowicznie opisane przez naukę.

       Model samoodnniesienia (lub sprzężenia zwrotnego) EbS czyni ławiej widocznym, co było już znane, że:

       1. Energia napędzająca ewolucję nie pochodzi ze współzawodnictwa, lecz raczej ze słońca napędzającego swoją energią cykle dzidzienia. Bez niej żadna ewolucja (z jakkolwiek dobranymi warunkami doboru naturalnego) nie jest możliwa.

       2. Nawet bez doboru naturalnego ewolucja jest możliwa. Dryft genetyczny jest przykładem.

       3. Model EbS wskazuje także na możliwe rozszerzenia opisujące zjawiska społeczne oraz przyszłość naszej planety jako całości.

       4. Model EbS sugeruje środki matematyczne do opisu ewolucji zespołów gatunków wypełniających ekosystemy.
      3. Spektrum naturalne

    2. Przykłady

    3. Wnioski


    Copyright © by the author, evot.org 2015