How to write E-mails to me

Zbigniew Lisiecki, homepage

(nick: zlisiecki), physicist , computer scientist , social activity
 

Social Themes / Politics:
 1. Child and Fathers` Rights:  a petition to Bundestag (in german language)
  Dramatic situation of fathers robbed of contact with own children against the law
 2. Rainforest: protest against OCP pipeline in Amazonia, 2003 r.
 3. Restitution of propery looted by soviet agentura:
 4. Schizophrenia:  forum for ill and their families
 5. Against Public Lies:
 6. free Election:
 7. Polish Commitment
 8. Warsaw Tree Preservation Initiative
 9. The Gawlikowski Award
 10. Secret Service, coworker
 11. Communication in the network
 12. Germany, war reparations to Poland
 13. A fair, law-abiding Poland free from foreign agents, secret interest groups and cynical public lies.
 14. Russia/Putin:
 15. Referendum on Ukrainy EU-access
 16. Courts, Law, etc:
 17. Letter to Irans' Minister of Justice on killing own citizens
 18. Referendum w sprawie zatrzymania przekazywanie prerogatyw władzy Unii Europejskiej
 19. Mowa nawiści: Dialogi na czatach ze sztuczną inteligencją
 20. Unia Europejska - w połowie sprzedana i dokonuje się w niej zamach na Traktaty
 21. Nowa Konstytucja

  Poniżej znaleźć można sugestie zmian Konstytucji Rzeczypospolitej.
  Znajdujemy się dziś w epoce informacji. Z tego powodu całą Konstytucję przepisać należałoby na nowo. Jednak proponowane zmiany będą łatwiejsze do przyjęcia, jeśli ująć je tylko jako poprawki do obecnej Konstytucji z 1997 roku.

  1. The new provision in the Constitution protects against public lies
   (Gwarancje niezmanipulowanej rzeczywistości)

  2. Masowe psychozy, szczególnie masowe psychozy nienawiści

   Artykuł 13 obecnej Konstytucji jest niewystarczjący merytorycznie, a pojęciami jakimi się on posługuje faszyzmu etc. łatwo jest manipulować co wynika z ich zbytniego oparcia na zastosowanej ideologii, a mniej na weryfikowalnych faktach. Każdego można nazwać w przypływie niechęci faszystą.

   W pierwotnym znaczeniu nie chodzi w przypadku Art. 13 ani o same symbole ani nie ma być nim zakazany partiotyzm, lecz ogólniej patrząc o zakaz budowania struktur społecznych na psychozach społecznych nienawiści.

   Proponowany nowy Art.13 współgra z prozycją rozszerzenie Art.47 Konstytucji (powyżej).


  3. Redefinicja instytucji immunitetu poselskiego
   rozwiązuje dotchczasowy konflikt między immunitetem a równością wobec prawa.:

   Wykreślenie z Konstytucji immunitetu sędziowskiego

   Immunity of representatives and judges

  4. Digital identification of the Internet user

  5. Prawidłowe przepływy informacji ważniejsze niż demokracja

   Żyjemy w czasach, w których niewidoczne społecznie, a rozstrzygane "gabinetowo" decyzje są z powodów efektywności przykrywane PR-aem i "demokracją". Nie da się przekazać ich istoty całemu społęczeństwu, co kłóci się, jak mogłoby się wydawać z zasadmi "demokracji" w dotychczasowym jej rozumieniu. Musimy zostawić takie decyzje właściwym osobom. Tu postuluję obowiązek pańśtwa dbałości o prawidłowe przepływy informacji. Zawiera on w sobie postulat otwarości dostępu do tzw. informacji publicznej, w którym to przypadku "właściwymi osobami" są te które zechcą podjąć ten trud. Inny warunek to zakaz pomijania osób, instytucji lub środowisk, których dany temat dotyczy. On oznacza przykładowo zakaz podejmowania decyzji kształujących

   Redefinicja pojęcia demokracji

   Postulat demokracji może być niedostatecznie rozumiany jako oddanie władzy na pastwę nastrojów społecznych. One mogą być nie tylko chwilowe, lecz mogą oznaczać cementowanie konfliktów. Zwrócił na to uwagę Arystoteles zaliczając demokrację do ustrojów wadliwych. Jako prawidłowy określił system demokracji lecz wraz z przyjaźnią między ludźmi, którzy mieli nie rozdzierać wspólnych wartości siłą między sobą Ustruj taki nazwał politeją. Dziś nazywamy taką obowiązkową "przyjaźń" solidarnością społeczną. Demokracja ma jednak także inną kluczową wadę - trudno uzyskać w niej odpowiedzialność jednostki za sprawy wspólne, bo człowiek z natury dba i odpowiada silniej za swoją własność, którą jest w stanie do woli dysponować. Państwo, które jest własnością króla jest jedank także wadliwe z innych powodów. Tu przyjmiemy więc, że dokładniejszy mechanizm i podział władzy będzie opisany gdzie indziej, przykładowo w postulacie o przepływach infromacji, a pod nowym zawężonym pojęciem demokracji będziemy rozumieć tylko zasadę "Tylko my sami stanowimy o swoich zasadach i swoim losie, Nic o nas bez nas." Odpytywaniu woli obywateli, przykładowo wyborom parlamentariuszy przypisujemy więc tylko funkcje kontrolne, a nie funkcje sterowania. Społeczeństwo stanowi samo o swoim losie, a nie jest sterowane nastrojami społecznymi. Ta różnica jest zasadnicza, lecz nowa i może być trudno zrozumiała.


 22. Wolni Polacy
 23. Wniosek o postawienie Donalda Tuska przed Trybunałem Stanu:
 24. A country with eyes gouged out
Science:
Some articles:
discussions:
Recreation and Philosophy:
History: