Zbigniew Lisiecki

Wniosek o kontynuację prac dotyczących reparacji wojennych Niemiec na rzecz Polski


(List otwarty na ręcę posła Arkadiusza Mularczyka - byłego Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Oszacowania Wysokości Odszkodowań Należnych Polsce od Niemiec za Szkody Wyrządzone w trakcie II Wojny Światowej)Warszawa, dn. 10.12.2020
Szanowny Panie Przewodniczący,


składamy na Pana ręce serdeczną publiczną prośbę o kontynuowanie rozrachunków z Niemcami w sprawie reparacji wojennych. Naszym zdaniem, jakikolwiek będzie ich skutek, Raport przygotowany przez prowadzony przez Pana Zespół Parlamentarny musi zostać upubliczniony, co Pan przecież wielokrotnie zapowiadał, a praca tego Zespołu nie powinna zostać zablokowana ani zaprzepaszczona.

Uchybiając oficjalnemu stanowisku Niemiec Przewodniczący Niemiecko-Polskiej Grupy Parlamentarnej Bundestagu - Manfred Sarrazin   przyznał w mediach, że Niemcy zamordowali podczas ostatniej wojny tylu Polaków, że jakkolwiek miałaby być wyliczona suma reparacji, będzie ona zawsze i tak zbyt niska. Także z innych powodów jak - wybierając pierwszy przykład - ostatecznego unicestwienia za czasu Premiera Donalda Tuska Stoczni Gdańskiej (im.Lenina, dawniej Stoczni Cesarskiej, widok obecnie) na korzyść stoczni hamburskich Blohm+Voss, efektywny rachunek ekonomiczny między Polską, a Niemcami jako przyjaciółmi mógłby i powinien wyglądać i tak inaczej niż wygląda on dziś. Niemniej wyliczone przez prowadzony przez Pana Zespół Parlamentarny liczby trzeba oficjalnie nazwać i powinny być one we wzajemnych kontaktach ekonomicznych Polska-Niemcy uwzględniane.

Nawet przy braku wolności Polskę stać było na wyciągnięcie do Niemiec ręki przyjaźni (zob. List Biskupów) i tę politykę należy kontynuować, bo niemiecki pęd do dominacji jest słabością identyfikacji, którą trzeba przełamać. Lecz politykę przyjaźni budować należy uwzględniając fakty i powinności.

Pismo to wraz z publiczną zbiórką podpisów składamy na Pana ręce nie wiedząc efektywnie, jakie gremium, kto, z jakim motywem i w jaki sposób zapobiegł kontynuacji pracy Pana Zespołu. Rozumiemy, że nie powie nam Pan tego publicznie zapewne z powodu obowiązków lojalności. Niemniej dokończenie rozpoczętego zadania leży w oczywistym interesie Polski.Z wyrazami szacunku

Zbigniew Lisiecki Prezes Stow.”Dekretowiec”, autor listu, a także administrator zbiórki podpisów
Paweł Lenartowicz                 Członek Stowarzysznia "Prawo Dziecka"
Andrzej Zdun     Stowarzyszenie Ruch Kontroli Wyborów – Kontroli Władzy
Tadeusz Bielawski działacz KPN
Michał Mirecki działacz opozycji w PRL, Grupy Oporu „Solidarni”
Paweł Zdun Stowarzyszenie Ruch Kontroli Wyborów
Mariusz Stański
Sylwester Kruszewski działacz społ. współorganiator protestów o sprawiedliwe sądy
Lech Osikowicz działacz na rzecz praw dzieci do obojga rodziców, MMOR


...
ps.:Pozostałe podpisy będą dołączane sukcesywnie, lub znajdą się pod adresem:
https://www.petycjeonline.com/niemieckie_reparacje_wojenne, pod którym można złożyć własny podpis.Prawa autorskie © 2020  Z.Lisiecki