Polskie Porozumienie


Warszawa, 13-ty grudnia, 2007 roku
Inicjujemy powstanie tajnej organizacji o nazwie Polskie Porozumienie.
Celem jest rozwijanie i realizowanie możliwości ukrytych w polskim społeczeństwie,
jego samoświadomość i szczególnie samostanowienie, co oznacza dziś nadal obronę przed obcą dominacją.
Członkostwo jest utajnione i dokonuje się przez akt własnej decyzji nie komunikowany nikomu innemu.  (1) 
  PP posiada różne stopnie wtajemniczenia. Ich zdobywanie dokonuje się przez odgadnięcie roli innych członków.  


Możliwa jest rezygnacja w każdym momencie oraz powtórne wstąpienie.  (2) 
  To np. na wypadek, gdyby ktoś się zbyt nahalnie pytał  


Obowiazkiem członka jest ponad podany wyżej cel szukanie prawdy, otwartości oraz godności swojej i szanowania godności innych.

Poniższe wskazówki zostały spisane ad hoc i nie są oficjalną częścią PP.

 1. Polityka
 2. Polityka jest formą komunikacji społecznej.
  Zadaniem polityka jest rozpoznanie istotnych treści społecznych i ich transport do tych, którzy potrafią się nimi zająć.
  To oznacza łączenie właściwych partnerów oraz wybieranie i kształtowanie miejsce, w których najkorzystniej rozgrywać się mają konflikty społeczne.

 3. Komunikacja
 4. Dbamy w szczególności o niezaburzony, najbardziej naturalny strumień komunikacji między stronami, to jest taki w jakim strony wyrażają najwłaściwiej swoje treści.
  To te strumienie tworzą społeczną rzeczywistość.
  Odszukujemy miejsca, w których komunikacja społeczna jest zaburzona i pomagamy w jej odbudowie lub nadaniu temu prawidłowej struktury.

  Konkretnie - Dbaj, żeby każde treści były jak najlepiej wyrażane, żeby uczestnicy nie przestawali mówić, gdy coś im nie pasuje, lecz żeby ich wypowiedzi miały jasną treść, wyrażały realizowalne postulaty, etc. Uczestnicy powinni mówić w nieskrępowany sposób, spokojnie. Miej świadomość, że możesz pozostawiać innych pod psychicznym terrorem gdy istotne treści przestaną być wyrażane np. z lęku lub "rzekomego rozsądku".

 5. Prawidłowe konflikty
 6. Konflikty są sferze społcznej rzeczą naturalną i nie należy ich sztucznie eliminować, a raczej starać się je prawidłowo rozgrywać.
  Szukaj i określaj prawidłowe miejsca ścierania się różnych interesów, tj. takie do którch dany konflikt w naturalny sposób pasuje i gdzie może być najkorzystniej rozgrywany. Prawidłowe określanie stron konfliktu to najpożyteczniejsza praca polityka.
  Także dla siebie samego szukaj prawidłowych wrogów, tj. takich którzy odpowiadają twoim ambicjom i tematom, które podejmujesz.

 7. Propaganda
 8. Najdotkliwsza strata społeczna to kradzież pojęć, świadomości i kanałów komunikacji.
  Jeśli nie jesteś szaleńcem, nie kłam w dobrej sprawie, a złą przemilcz w ogóle, jeśli nie potrafisz podjąć jej z życzliwością dla ludzi.
  Miej odrazę do propagandy i prawd sponsorowanych. Nie pozbędziesz się jej to wylądujesz w sponsorowanej rzeczywistości.

 9. Władza
 10. Wszelka władza jest formą odpowiedzialności za innych, a inne korzystanie z jej atrybutów jest kradzieżą.
  Jak degenerować można systemy władzy ? - Kadzić przywódcy i oczerniać wszystkich innych.
  Władza absolutna nie degeneruje absolutnie !
  To przemoc, która była do tej pory jej głównym atrybutem,
  stosowana bez absolutnej konieczności degeneruje.
  Próbuj budować władzę na wiedzy i rozumieniu a unikniesz degeneracji.

 11. Patriotyzm
 12. Wygrywanie interesów własnej grupy kosztem innej to atawizm zbrodniczego pochodzenia i ma z patriotyzmem niewiele wspólnego.
  Patriota dba o swój naród, ale nie kosztem innych.
  Jedyny dobry interes to wspólny interes.

 13. Prowokacje
 14. Prowokacja to popularna metoda działania złodziei politycznych.
  Celem prowokacji jest sprowadzenie sił społecznych na manowce udając początkowo poparcie dla nich.
  Członkowie PP nie biorą w nich udziału, bo co dla Ciebie zabawką, tragedią dla innych.

 15. Obca agentura
 16. Obcą agenturę rozpoznasz po rozdźwięku między treścią a formą, usilnych domniemaniach słusznych motywów, rzekomej koniecznością sukcesu, i wzbudzaniu innych rzekomo słusznych emocji.

  Jeśli ktoś pozoruje działania, okazuje większe emocje niż wynika to z sytuacji lub działa niespójnie ze stanem wiedzy, którą posiada należy w życzliwy sposób poprosić go o wyjaśnienie zauważonej niespójności.
  Gdy niespójność pozostaje, należy na nią wskazywać tak długo aż zostanie usunięta.
  Gdy niespójność staje się oczywista, bywa że nie pozostaje nic innego, jak ograniczyć kontakt. Zob. też hasło "nie karm trolla" w trolling.

  Jeśli pojmiesz, że nie każdy obcy agent posiada pełną świadomość roli, jaką mu inni przypisali i jaką dla nich wypełnia, zrozumiesz, że zalążek abcej agentury jest w każdym z nas.

 17. Teorie spiskowe
 18. Sama ilość ludzi żyjących na ziemi wystarcza na istnienie wszelkich spisków, ale podobnie wszędzie znajdziesz ludzi wspaniałych.

  Naturalne miejsce dla hominidów jest w 40-osobowym stadzie i w każdej większej grupie pojawią się spontanicznie i zanikają uczucia spisków i lęki przed ukrytymi motywami innych.
  Wrażenia spisku, obcości i czyichś złych, ukrytych motywów pojawiają się w naturalny sposób w grupie osób, których nie znasz tak dobrze, jak własnej rodziny z samej potrzeby domyślania się motywów innych ludzi.

  Członkowie PP pomagają innym w przezwyciężaniu takich lęków i unikają tego, żeby się sami nimi kierować.

 19. Przegrywanie
 20. Jeśli nie ma innego wyjścia należy przegrać ! Nie rezygnuj z własnej logiki i zaznacz ją dla innych.
  Wiele istotnych sukcesów społecznych okazało się możliwymi dopiero po kompletnej przegranej.
  Dopiero wtedy oponenci nie mieli powodu dalszej walki i zaczęli pojmować rzeczywisty sens działań.
  Taka jest ludzka socjologia. Dlatego korzystniej jest przegrać niż utrzymywać pseudo-wygraną.
  Przegrana jest nieusuwalnym składnikiem ludzkiego losu w takim samym zakresie jak wygrana i nie ma co jej sztucznie i nadmiernie unikać.

 21. Kultura
 22. Społeczeństwa ewoluują za pomocą dodatnich sprzeżeń zwrotnych (zob. inna teorie ewolucji.
  Jeśli chcesz mieć na nią wpływ i uchronić swoje otoczenie przed gwałtownymi zmianami
  rozpoznaj sprzeżenia zwrotne i kultywuj  (3) 
    Przykładowo kultywacja zboża to ciągłe segregowanie pożytecznych sprzeżeń zwrotnych.  

  te, które uznasz za prawidłowe.
  To dla ludzi jedyny stabilny sposób tworzenia kultury.
Prawa autorskie © 2019  Z.Lisiecki