Polskie PorozumienieInicjujemy powstanie tajnej organizacji o nazwie Polskie Porozumienie.
Jej celem jest służenie polskiemu społeczeństwu realizując jego samoświadomość i samostanowienie.
Członkostwo jest utajnione i dokonuje się przez akt własnej decyzji nie komunikowany nikomu innemu.
Możliwa jest rezygnacja w każdym momencie oraz powtórne wstąpienie.

Obowiazkiem członka jest:
 1. świadome i celowe działanie na rzecz społeczeństwa polskiego, jego samoświadomości oraz niezależności od obcej dominacji.

 2. poprzez kształtowanie siebie samego oraz innych

 3. szukanie prawdy, otwartości oraz godności swojej i inych

PP posiada różne stopnie wtajemniczenia. Ich zdobywanie dokonuje się przez odgadnięcie roli innych członków.

Poniższe wskazówki zostały napisane ad hoc i nie są częścią PP.

 1. Prawidłowe konflikty
 2. Konflikty są sferze społcznej rzeczą naturalną i nie należy ich sztucznie eliminować !
  Szukaj i określaj prawidłowe miejsca ścierania się różnych interesów, tj. takie do którch dany konflikt w naturalny sposób pasuje i gdzie może być najkorzystniej rozgrywany. Prawidłowe określanie stron konfliktu to najpożyteczniejsza praca polityka.
  Także dla siebie samego szukaj wrogów, którzy odpowiadają twoim ambicjom i tematom, które podejmujesz.

 3. Komunikacja
 4. Dbaj o niezaburzony strumień komunikacji między stronami, to on tworzy społeczną rzeczywistość. Określaj miejsca, w których komunikacja społeczna jest zaburzona i pomóż w jej odbudowie.

 5. Propaganda
 6. Najdotkliwsza strata społeczna to kradzież pojęć, świadomości i kanałów komunikacji.
  Jeśli nie jesteś szaleńcem, nie kłam w dobrej sprawie, a złą przemilcz w ogóle.
  Miej odrazę do propagandy, prawd sponsorowanych i sponsorowanej rzeczywistości.

 7. Władza
 8. Wszelka władza jest formą odpowiedzialności, a inne korzystanie z jej atrybutów jest kradzieżą.

 9. Patriotyzm
 10. Wygrywanie interesów własnej grupy kosztem innej to atawizm zbrodniczego pochodzenia i ma z patriotyzmem niewiele wspólnego.
  Jedyny dobry interes to wspólny interes.

 11. Prowokacje
 12. Prowokacja to podstawowa metoda działania złodziei politycznych. Celem prowokacji jest sprowadzenie inicjatyw społecznych na manowce udając początkowo poparcie dla nich.
  Prowokacje ocenia się po rozdźwięku między treścią a formą, i po domniemaniach słusznych motywów.
  Jeśli ktoś pozoruje działania, okazuje większe emocje niż wynika to z sytuacji lub działa niespójnie ze stanem wiedzy, którą posiada należy w życzliwy sposób poprosić go o wyjaśnienie zauważonej niespójności. Gdy niespójność pozostaje należy na nią wskazywać tak długo aż zostanie usunięta. Gdy niespójność staje się oczywista często nie pozostaje nic innego, jak przerwać kontakt. Zob. też hasło "nie karm trolla" w trolling.

 13. Teorie spiskowe
 14. Wrażenia spisków powstają z naturalnej potrzeby domyślania się motywów innych, których nie znasz, tak jak włąsną rodzinę, jednak od których zależych.

 15. Przegrywanie
 16. Jeśli nie ma innego wyjścia należy przegrać ! Nie rezygnuj z własnej logiki i zaznacz ją dla innych.

  Wiele istotnych sukcesów społecznych okazało się możliwymi dopiero po kompletnej przegranej. Dopiero wtedy oponenci nie mieli powodu dalszej walki i zaczęli pojmować rzeczywisty sens działań. Taka jest ludzka socjologia. Dlatego korzystniej jest przegrać niż utrzymywać pseudo-wygraną.
Warszawa, 13-ty grudnia, 2007 roku
Prawa autorskie © 2018  Z.Lisiecki