Polskie Porozumienie

wersja:   1.1   10.12.2020
 

Inicjujemy powstanie tajnej organizacji o nazwie Polskie Porozumienie.
Celem jest wspólne zrealizowanie możliwości ukrytych w polskim społeczeństwie,
jego samoświadomości i podświadomości.
Szczególnym warunkiem jest samostanowienie,
czyli chodzi przy tym o naszą stałą obronę przed obcą dominacją.

Członkostwo jest utajnione i dokonuje się przez akt własnej decyzji nie komunikowany nikomu innemu.
Możliwa jest rezygnacja w każdym momencie oraz powtórne wstąpienie.  (2)  
  To np. na wypadek, gdyby ktoś się Was zbyt nahalnie o członkostwo pytał.  


Obowiazkiem członka jest ponad podany wyżej cel szukanie prawdy, otwartości oraz godności swojej i szanowania godności innych ludzi.

Poniższe wskazówki zostały spisane ad hoc i nie są oficjalną częścią PP.
Zanim je przeczytasz pomyśl nad własnymi. Może wymyślisz dla siebie lepsze.

 1. Prawda jest ponadnarodowa, ponadreligijna i ludzka.

 2. Nie będzie Ci drugi człowiek większym wrogiem niż Twoja własna słabość,
  co nie znaczy, że czasami trzeba się bronić.

 3. Wolność wyrazu
 4. Dbamy w szczególności o niezaburzony, najbardziej naturalny strumień komunikacji między stronami, to jest taki w jakim strony wyrażają najwłaściwiej swoje treści.
  To te strumienie tworzą społeczną rzeczywistość, tworzą politykę, sztukę, naukę, wychowanie.
  Odszukujemy miejsca, w których komunikacja społeczna jest zaburzona i pomagamy w jej odbudowie i nadaniu jej prawidłowej struktury, a w szczególności komunikatom autentyzmu.

  Konkretnie - Dbaj, żeby każde treści były jak najlepiej wyrażane, żeby uczestnicy nie przestawali mówić, gdy coś im nie pasuje, lecz żeby ich wypowiedzi miały jasną treść i wyrażały realizowalne postulaty. Ludzie powinni mówić w nieskrępowany sposób i spokojnie. Miej świadomość, że możesz stawiać innych pod psychicznym terrorem gdy spowodujesz, że istotne treści przestaną być wyrażane np. z lęku, braku medium lub "rzekomego rozsądku".

 5. Polityka to forma komunikacji
 6. Polityka jest formą komunikacji społecznej, a nie wyrazem zwierzchnictwa. Zadaniem polityka jest rozpoznanie istotnych treści społecznych i ich transport do tych, którzy potrafią je we właściwy sposób podjąć.
  To oznacza łączenie właściwych partnerów oraz wybieranie i kształtowanie miejsc, w których najkorzystniej rozgrywać się mają społeczne konflikty.

 7. Religia
 8. Z chrześcijaństwa bierzemy to, co najlepsze, czyli miłość bliźniego.
  Symbole chrześcijaństwa, a wręcz same jego pojęcia są w Polsce ponadto wyrazem patriotyzmu.
  "Bóg, Honor, Ojczyzna", to Polskie hasło narodowe.

  Chrześcijaństwo niesie ze sobą jednak dwojakiego rodzaju spuściznę po starożytności.
  Ten drugi element to rzymska dominacja. Rzym był zbrodniarzem narodów, na jego placach kultywowano publiczne zawody morderców. Dominacja Rzymu pobrzmiewa w dominacji religii, w dogmacie o nieomylności, w "nawracaniu" ogniem i mieczem, bucie i zarozumiałości, "Got mit Uns", niemożności normalnego dialogu, jak równy z równym.

  Nie czerpmy z tych wzorców, jak uczynili to Germanie. Oni w swojej polityce nie potrafią przebić się do kultury współistnienia po dziś dzień.
  Dla nas chodzi w religii, o fajny projekt między ludźmi, a nie o akt poddaństwa wobec mocy z zaświatów, której rozkazów przyszło nam wykonywać. Nie chodzi też o sprzysiężenie do dominacji nad innymi, "niewierzącymi".
  Bywa, że człowiek mówi w imieniu zaświatów, lecz tylko złodziej pojęć uzurpuje sobie takie prawo jako standard.

 9. Propaganda
 10. Najdotkliwsza strata społeczna to kradzież pojęć, świadomości i kanałów komunikacji.
  Jeśli nie jesteś szaleńcem, nie kłam w dobrej sprawie, a złą przemilcz w ogóle, jeśli nie potrafisz podjąć jej z życzliwością dla świata i ludzi.
  Miej odrazę do propagandy i prawd sponsorowanych. Nie pozbędziesz się jej to wylądujesz w sponsorowanej rzeczywistości.

 11. Prawidłowe konflikty
 12. Konflikty są sferze społecznej rzeczą naturalną i nie należy ich sztucznie eliminować, a raczej starać się je prawidłowo rozgrywać.
  Szukaj i określaj prawidłowe miejsca ścierania się różnych interesów, tj. takie do którch dany konflikt w naturalny sposób pasuje i gdzie może być najkorzystniej rozgrywany. Prawidłowe określanie stron konfliktu i miejsc ich starcia to najpożyteczniejsza praca polityka.
  Szukaj sobie prawidłowych wrogów, takich którzy odpowiadają twoim ambicjom i tematom, które podejmujesz.
 13. Współcześnie świat przenosi własność z materii w idee.

 14. Władza
 15. Wszelka władza jest formą odpowiedzialności za innych, a inne korzystanie z jej atrybutów jest kradzieżą.
  Jak degenerować można systemy władzy ? - Kadzić przywódcy i oczerniać wszystkich innych.
  Władza absolutna nie degeneruje absolutnie !
  To przemoc, która była do tej pory jej głównym atrybutem,
  stosowana bez absolutnej konieczności degeneruje.
  Próbuj budować władzę na wiedzy i rozumieniu a unikniesz degeneracji.

 16. Patriotyzm
 17. Wygrywanie interesów własnej grupy kosztem innej to atawizm zbrodniczego pochodzenia i ma z patriotyzmem niewiele wspólnego.
  Patriota dba o swój naród, lecz nie kosztem innych.
  Jedyny dobry interes to wspólny interes, a nie oszustwo.

 18. Prowokacje
 19. Prowokacja to metoda politycznych złodziei .
  Celem prowokacji jest sprowadzenie sił społecznych na manowce udając początkowo poparcie dla nich.
  Członkowie PP nie biorą w nich udziału, nie mamią innych w dobrym celu, nie grają Wallenrodów, bo co dla Ciebie zabawką, tragedią dla innych.

 20. Obca agentura
 21. Obcą agenturę rozpoznasz po rozdźwięku między treścią a formą, usilnych domniemaniach słusznych motywów, rzekomej koniecznością sukcesu, i wzbudzaniu innych rzekomo słusznych emocji.

  Jeśli ktoś pozoruje działania, okazuje większe emocje niż wynika to z sytuacji lub działa niespójnie ze stanem wiedzy, którą posiada należy w życzliwy sposób poprosić go o wyjaśnienie zauważonej niespójności.
  Gdy niespójność pozostaje, należy na nią wskazywać tak długo aż zostanie usunięta.
  Gdy niespójność staje się oczywista, bywa że nie pozostaje nic innego, jak ograniczyć kontakt. Zob. też hasło "nie karm trolla" w trolling.

  Jeśli pojmiesz, że nie każdy obcy agent posiada pełną świadomość roli, jaką mu inni przypisali i jaką dla nich wypełnia, zrozumiesz, że zalążek abcej agentury jest w każdym z nas.

  Z obcej agentury można z pożytkiem korzystać ! Ona podpowiada Ci to, czego się boi, a czego potrzebuje jako wody do swojej legendy. Agent szukający legendy jest wrażliwszy na pragnienia innych niż Ty sam.

 22. Teorie spiskowe
 23. Na ziemi żyje wystarcza ilość ludzi na istnienie wszelkich spisków, ale podobnie wszędzie znajdziesz ludzi wspaniałych.

  Naturalne miejsce dla hominidów jest w 40-osobowym stadzie i w każdej większej grupie pojawią się spontanicznie i zanikają uczucia spisków i lęki przed ukrytymi motywami innych.
  Wrażenia spisku, obcości i czyichś złych, ukrytych motywów pojawiają się w naturalny sposób w grupie osób, których nie znasz tak dobrze, jak własnej rodziny z samej potrzeby domyślania się motywów innych ludzi.

  Członkowie PP pomagają innym w przezwyciężaniu takich lęków i unikają tego, żeby się sami nimi kierować.

 24. Przegrywanie
 25. Jeśli nie ma innego wyjścia należy przegrać ! Nie rezygnuj z własnej logiki i zaznacz ją dla innych.
  Wiele istotnych sukcesów społecznych okazało się możliwymi dopiero po kompletnej przegranej.
  Dopiero wtedy oponenci nie mieli powodu dalszej walki i zaczęli pojmować rzeczywisty sens działań.
  Taka jest ludzka socjologia. Dlatego korzystniej jest przegrać niż utrzymywać pseudo-wygraną.
  Przegrana jest nieusuwalnym składnikiem ludzkiego losu w takim samym zakresie jak wygrana i nie ma co jej sztucznie i nadmiernie unikać.

 26. Kultura
 27. Społeczeństwa ewoluują za pomocą dodatnich sprzeżeń zwrotnych (zob. inna teorie ewolucji.
  Jeśli chcesz mieć na nią wpływ i uchronić swoje otoczenie przed gwałtownymi zmianami
  rozpoznaj sprzeżenia zwrotne i kultywuj  (3)  
    Przykładowo kultywacja zboża to ciągłe segregowanie pożytecznych sprzeżeń zwrotnych.  

  te, które uznasz za prawidłowe.
  To dla ludzi jedyny stabilny sposób tworzenia kultury.