GEGEN OEFFENTLICHE LUEGEN
Noch keine Übersetzung vorhanden


Version 1.0      Warszawa, 15.01.2018   (frühere Versionen) 
  1.0,         Warszawa, 15.01.2018
 

Informacje, podpisy, dyskusja ... (jeszcze nie włączone, poparcie lub komentarz proszę wysyłać na adres zlisiecki@gmail.com )
Copyright © 2018  Z.Lisiecki