Zbigniew Lisiecki

Zatrzymajmy przekazywanie prerogatyw władzy Unii Europejskiej

wersja:   1.0   05.11.2023   (poprzednie wersje)  
  0.1        05.11.2023
1.0        05.11.2023
 

   Polska jest suwerennym państwem, które ceni swoje prawa i wolności. Zgodnie z zapisaną w Konstytucji z kwietnia 1997 roku zasadą demokracji, o sprawach Rzeczypospolitej decydują wyłącznie jej obywatele. Jednak jako członek Unii Europejskiej, Polska jest narażona na próby przejęcia niektórych z tych prerogatyw przez Unię. To może prowadzić do ograniczenia naszej suwerenności i demokracji.

Nie możemy pozwolić na oddanie jakiejkolwiek części naszych praw i wolności w ręce organizacji międzynarodowej bez wyraźnej zgody obywateli Rzeczypospolitej. Musimy bronić naszych praw do stanowienia o swoich sprawach dotyczących naszego kraju samemu.

Podpisz tę petycję dostępną na serwerze change.org, aby pokazać swoje poparcie dla zachowania pełnej suwerenności Polski i ochrony praw jej obywateli.

Przy wystarczającym poparciu przeniesiemy ją do formy referendum zgodnej z obowiązującymi w Polsce regulacjami którego ewentualny wynik będzie wiązał działania władz. Konieczna będzie do tego zbiórka potwierdzonych podpisów obywateli Rzeczypospolitej, na której zorganizowanie będziemy musieli zebrać siły społeczne oraz środki finansowe.

Kto napisał tę petycję ?
Petycję napisał AI chatbot na podstawie pierwotnej wersji 0.1 zasugerowanej przez Zbigniewa Lisieckiego.

Źródło tekstu tej petycji znajduje się pod adresem https://zbyszek.evot.org/referendum_o_wladzy.php