Ta iest prawdy własność, że fałszu zasłoną ukrytą, że zdrady staraniem przyćmioną i utłumioną być może.
Wszem w obec i każdemu z osobna, komu o tym wiedzieć należy do wiadomości podaię, Ta iest prawdy własność, że fałszu zasłoną ukrytą, że zdrady staraniem przyćmioną i utłumioną być może. Czas tylko zdziera tę zasłonę, okazuje sprośność zdrady, a światło prawdy choć czasem późno na publiczny widok zawsze wychodzi.

Zbiegiem okoliczności i passyi połączonych utkana była ta zasłona, którą Rzeczy publicznych prawdziwą potrzebę i doyścia do nich prawdziwą drogę (która w ten czas Narodowi otwartą stała ) ukryć przed Narodem przedsięwzięto, zwodzeniem tylko miotano Naród, wystawiano Polityki fałszywej bez fundamentu gmachy, Praw mnóstwo, do zrozumienia w zamiarach niepodobne, prawdziwie w Więzy Naród wciskaiące, wielkimi wolności i równości Słowami zdobiono, tak że gmach tey Budowy zwodniczy zdawał się, oczom niezgłębiającym rzeczy, niezmierny, i wspaniały; lecz prawdziwie podobny był do tych osób ruchomych Teatru, co ani fundamentu, ani ciała żadnego niemaią, a część zwidzionego Narodu zabespieczyć się takowym rozumiała dziełem. Tak letkie i nietrwałe stawiając Narodowi twierdze wywrócono gmach Rzeczy-Pospolitey odwieczny, a Proiektami niezmiernemi, a nie rozsądnemi mnożąc nasienia kłótni, i niepokoie koniec Imienia Polskiego gotować zdawali się.

W tym rzeczy były stanie, gdy Konfederacya nasza czystą miłością Oyczyzny natchnięta, roztropnością prowadzona, wsparciem dla Rzeczy-Pospolitey wspaniałym i nieinteressownym Wielkiey Monarchini zabezpieczona, czynności swoje rozpoczęła; cel nasz wyiaśniły Narodowi pisma, któreśmy wiadomości publiczney podali.

Akt Konfederacyi Targowickiey cel nasz wyjaśnia, Przysięga wkłada święty obowiązek na prawych Rzeczy-Pospolitey Synów ...

źródło: Stanisław Szczęsny Potocki, Listy, 1791

* Wszelkie podobieństwa ... itd.

ulotka w pdf-ie