Ta iest prawdy własność, że fałszu zasłoną ukrytą, że zdrady staraniem przyćmioną i utłumioną być może.


autor: S.S.Potocki, odszukane przez: Zbigniewa Lisieckiego, 27.12.2012

Copyright © 2019  Z.Lisiecki