autor: S.S.Potocki, odszukane przez: Zbigniewa Lisieckiego, 27.12.2012

Авторские права © 2019  Z.Lisiecki