Wyznanie Wiary

Autor: Zbigniew Lisiecki,
rozwiń wszystko
Moje wyznanie wiary było reakcją na fanatyzm, zabobony, oraz wybujałe wrażenia emocjonalne, z jakimi spotkałem się w moim otoczeniu.
Po dłuższym namyśle jednak wolę powrócić z opisanej tu wiary i zamiast wierzącym pozostać człowiekiem poznającym.Oni po prostu nie budują przekonan na faktach, lecz fakty na przekonaniach.


Copyright © 2004, 2005, 2006 Z.Lisiecki