Warning: include_once(my_translations.php): Failed to open stream: No such file or directory in /home2/zlisiecki/domains/evot.org/public_html/zbyszek/prawda/polskie_obozy.php on line 6

Warning: include_once(): Failed opening 'my_translations.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php81/lib/php') in /home2/zlisiecki/domains/evot.org/public_html/zbyszek/prawda/polskie_obozy.php on line 6

Warning: Undefined array key "rdi" in /home2/zlisiecki/domains/evot.org/public_html/zbyszek/prawda/polskie_obozy.php on line 101
Czy Polskie Obozy Śmierci były Żydowskimi Obozami Śmierci ?


Czy Polskie Obozy Śmierci były Żydowskimi Obozami Śmierci ?
 

Szanowni Państwo,

w Państwa publikacji: użyto w odniesieniu do obozu Oświęcim-Brzezinka w czasie II Wojny światowej sformułowania Polskie Obozy Śmierci". dostarczy Państwu adekwatnego wyjaśnienia dlaczego termin ten jest bezpośrednim atakiem mowy nienawiści skierowanym przeciwko narodowi polskiemu oraz dlaczego spełnia on warunki przestępstwa Kłamstwa Oświęcimskiego ściganego prawem karnym w wiekszości państw. (zob. także odnośna informacja na twitterze)

Jest dobrze znanym faktem, że bestialstwa, w tym masowe morderstwa popełnione podczas Holokaustu przeciw Żydom na polskiej ziemi były zaplanowane i przeprowadzone przez niemieckiego okupanta. Jednak może nie wiedzą Państwo, że zniesławienie to, w którym biorą Państwo udział zostało zaplanowane przez samych Niemców w krótko po wojnie.  (1)  
  cytat z odnośnego artykułu w wikipedii:

W szczytowym okresie Zimnej Wojny w 1960 roku Agencja 114 została włączona do BND. W tym czasie była kierowana przez Alfreda Benzingera, byłego sierżanta nazistowskiej tajnej policji wojskowej Geheime Feldpolizei. W 1956 roku Alfred Benzinger zaproponował skoordynowaną akcję, mającą na celu propagowanie terminu „polskie obozy koncentracyjne”. „Odrobina fałszu w historii po latach może łatwo przyczynić się do wybielenia historycznej odpowiedzialności Niemiec za Zagładę” – przekonywał Benzinger. Agencja opracowała koncepcję, aby posłużyć się semantyczną manipulacją i wprowadzić do obiegu medialnego termin „polskie obozy zagłady”. Zarzuty o manipulację odpierano tłumaczeniem, że taki właśnie termin jest skrótem odnoszącym się do nazistowskich obozów zagłady w Polsce. Miałoby to sugerować, przeciwnie do stanu faktycznego, że Polacy, a nie Niemcy byli odpowiedzialni za masowe ludobójstwo w czasie II wojny światowej.

 

oraz jest efektywnie i z rozmysłem używane dziś do realizacji niecnych celów politycznych poprzez wzbudzanie napięć między narodami.

Dlatego serdeczenie proszę Państwa o usunięcie tego sformułowania zastępując je wyjaśnieniem oraz zgłoszenie tego faktu do Reduty Dobrego Imienia, także aby uniknąć dalszych konsekwencji prawnych.

Szanowni Państwo,

Jestem także ogólne bardzo nieszczęśliwy z faktu jakichkolwiek publikacji dotyczących okresu wojny, które posługują się bezrefleksyjnie dzisiejszymi pojęciami do opisu sytuacji daleko daleko odbiegających od zdrowego rozsądku, jak pojmujemy go dzisiaj. Takie publikacje spychające kluczowe ludzkie doświadczenia do nieadekwatnych pojęć oznaczają przecież pozbawianie społeczeństwa istotnej wiedzy i doświadczeń, za które inni płacili swoim życiem. Mogą państwo napisać równie dobrze, że wspomniene obozy nie były ani polskie ani niemieckie, a raczej żydowskie. Przecież to Żydzi  (2)  
  Wspomnę także, że z miliona zamordowanych w Ośmięcimiu Żydów prawie jedna trzcia (dane wg. wikipedii) była Polakami, tj. obywatelami polskimi wyznania mojżeszowego, którzy uważali Polską za swoją ojczyznę, czego dawali wyraz obchodząc przed synagogą polskie święta nardowe, wstępując do polskiego wojska, etc.  

je budowali i to Żydzi mordowali w nich ludzi ! Lecz co to oznacza, jeśli uwględnią Państwo fakt, że Niemcy stali tylko wokół ze swoimi ulubionymi pieskami i patrzyli co się tu dzieje ? Z tego powodu byłoby lepiej, żeby o Oświęcimiu-Brzezince nie pisały osoby, których uczuciowość nie sięga aby pojąć tamte czasy.

Z poważaniem
Zbigniew Lisiecki