Przekażcie Nord Stream 2 Ukrainie

Wniosek do Parlamentu Unii Europejskiej

wersja:   1.0   02.03.2022
 Szanowni Posłowie Unii Europejskiej,


Przekażcie własność rurociągu Nord Stream 2 pod zarząd władzom Ukrainy !

Uzasadnienie:


Linia przesyłowa gazu położona pod Bałtykiem miała za zadanie uzależnić Europę od władz na Kremlu. Dziś rurociągu Nord Stream 2 został zaniechany, a prowadząca je spółka ogłosiła upadłość. Stało się tak w reakcji na zbrodniczą napaść militarną Rosji na Ukrainę, która ujawniła, że inwestycja ta miała swoje miejsce w plane zdominowania Europy. Jednak sama struktura techniczna leży gotowa do użytku.

1. Jej przekazanie w zarząd władz Ukrainy uzasadnia nie tylko konieczność poniesienia przez Rosję odszkodowań za zniszczenia, jakich dokonuje armia Rosyjska na terenie Ukrainy.

2. Takie nowe uregulowanie praw własności da agresorowi szansę na przebudzenie i zrozumienie faktu, że nikt w Europie już się Rosji za żaden gaz nie sprzeda. Tą decyzją symbolicznie przestajemy być sprzedajni. Byłby to dla Europy akt samostanowienia po podejmowania regulacji prawnych zgodnie z własnym poczuciem sprawiedliwości.

3. Taki fakt może mieć decydujące znacznie w zaprzestaniu działań wojennych. Władze Rosji pozbawi on złudzeń, że mogą w militarny sposób cokolwiek w Europie ugrać. Mogą tylko stracić.

To prawda, że przejęcie całej struktury leżącego dziś także na terenie Rosji rurociągu wymagać będzie szczegółowych regulacji, lecz Parlament Europejski jest władny w wypadku ataku wojennego przeciw Europie dokonać swoją decyzją odpowiednich przesunięć prawa własności mających cechy konieczności obronnej. W jakim stanie prawnym oraz terytorialnym znajdzie się Rosja po zakończeniu wojny nie da się łatwo przewidzieć, lecz już dziś jesteśmy w stanie zaznaczyć naszą wolę i prawo.

4. Taka decyzja, lub choćby sama debata Parlamentu Europejskiego oznacza, że Europa myśli długofalowo i zupełnie inaczej na temat porządku prawnego (i terytorialnego) po zakończeniu wojny, a prawa Ukrainy do odszkodowań będę uwzględnione.

5. To głównie Niemcy będę musieli poprzeć ten wniosek w Parlamencie Europejskim, co otwiera dla nich dużą szansę powrotu do Europy wspólnych wartości i naprawy krzywd, jakich wyrządzili.

Samego przesyłu gazu nie będzie się dało zapewne uruchomić dopóki trwa wojna, i tak będzie zapewne lepiej aby nie wzbudzać odwetu militarnego, lecz prawa własności można uregulować już dziś.

6. Nie można mieć też najmniejszych zastrzeżeń, że Ukraina zawiadując w przyszłości rurociągiem i czerpiąc z tego faktu korzyści będzie robić to sprawiedliwie i z pożytkiem dla wszystkich.

7. To prawda, że decyzja taka jest formą udziału w wojnie, lecz Europa ukazuje swoją siłę faktem, że musi walczyć czołgami, lecz potrafi uczynić to wiele efektywniej świadomością. Świadomość ta powoduje wyraz woli oraz solidarność z krzywdzonymi.