aktualizacja:
Warszawa, 12 czerwiec
2003 godz.10:00
Polska akcja ochrony lasów równikowych przed zniszczeniem przez ropociag OCP

             english     po polsku

Oddział WestLB w Warszawie 24.10.2001
Spis treści:
 • list Johna Seeda
  (zawiera inne dane)
  angielski oryginal listu Seeda
 • Oświadczenie prasowe
 • List "Pracowni"
 • Wezwanie do protestu w W-wie
 • Stanowisko WestLB
 • Sprawozdanie z W-wy
 • Nasze błędy
 • Gdzie protestowano
 • Zdjęcia
 • Linki (odnośniki)
 • Sprawozdanie z Quito
 • Artykuł z OneWorld
 • Udziały w OCP (ang.)
 • Umowa z Indianami (ang.)
 • List o nacisku rządu NRW
 • drugi list Johna Seeda

  prosimy o aktualne informacje, które można tu umiescic, za tresc odpowiadaja autorzy

  polska siedziba WestLB: Westdeutsche Landesbank Polska S.A. ul. Emilii Plater 28, 00-688 Warsaw Phone: ++48-22-65 30-500 Fax: ++48-22-65 30-501 Contact: Aneta Szymanska Phone: ++48-22-653-0624 Fax: ++48-22-653-0641 E-mail: westlb@westlb.pl

  Stanowisko centrali WestLB Prosba o zajecie stanowiska zostala wyslana do WestLB Polska. WestLB przekazał notatkę prasową centrali niemieckiej z 28.8.2001: notatka_prasowa_28.08.pdf. Na pytanie, które NGOs bedą wedlug tej notatki poproszone o monitorowanie przepisów w sprawie OCP Pani Jutta Schomers z WestLB Germany wymieniła BirdLife International i odesłała nas do OCP S.A., Ed Gilbert, Naciones Unidas y Amazonas Ed. Banco La Previsora Piso 6 of. 602, Quito, Ecuador.
  odnośniki:
 • http://forests.org/ric
 • http://www.amazonwatch.org
 • http://www.regenwald.org
 • http://www.melbourne.
  foe.org.au
 • http://www.hnutiduha.cz
 • http://www.carbusters.
  ecn.cz
 • http://www.iol.ie/~lasc
 • http://www.amicidella
  terra.it
 • http://www.foe.co.uk
 • http://www.moles.org
 • http://www.ran.org
 • http://www.rainforest-
  alliance.org
 • http://www.ran.org/news/
 • http://www.oleoductode
  crudospesados.com/

  gdzie protestowano 24.10:
 • Canberra / Australia
 • Sydney / Australia
 • Praga / Czechy
 • Quito / Equador
 • Hamburg / Niemcy
 • Münster / Niemcy
 • Düsseldorf / Niemcy
 • Dublin / Irlandia
 • Mediolan / Wlochy
 • Warszawa / Polska
 • Barcelona / Hiszpania
 • Zurych / Szwajcaria
 • Londyn / Wielka Brytania
 • Los Angeles / USA
 • San Francisco / USA
 • Waszyngton / USA
 • New York / USA

  W celu kontaktu piszcie, proszę na adres zbyszek at evot.org, a nie an adres strap@evot.org, bo to pułapka dla spamerów.
  Edited by Zbigniew
  Lisiecki   (privatly:
  http://zbyszek.evot.org


  strona pod opieką:

 • Oświadczenie dla mediów (press release)   Warszawa, 23 pazdziernik 2001

  Rainforest Information Center (http://forests.org/ric) wezwał do akcji protestacyjnej w obronie lasów równikowych przed możliwym zniszczeniem przez planowany ropociąg OCP (Oleoducto de Crudos Pesados) z terenu puszczy ekwadorskiej przez Andy do wybrzeża Pacyfiku. Ropociąg ma zwiększyć dwukrotnie wydobycie ropy naftowej z terenu Amazonii i byłby poważnym naruszeniem przyrody tego rejonu. OCP narusza tereny parków narodowych i grozi zniszczeniem wspólnot osiadłych tam plemion indiańskich. Projet OCP jest finansowany przez bank Westdeutsche Landesbank (WestLB), którego 42%-owym udziałowcem jest kraj Nadrenii-Westfalii.

  Wzywamy WestLB do rewizji swojej polityki i rezygnacji z finansowania projektu OCP.

  Do akcji protestacyjnej 24 Pazdziernika 2001 o godz. 11:00 przed oddziałem WestLB w Warszawie przy ul Emili Plater 28 wezwala "Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot". Wystąpienia planowane są takze przed oddziałami WestLB w Sydney, Los Angeles, Waszyngtonie, Londynie, Münster, Quito, Düsseldorfie, Monachium, Zurychu, Mediolane i Amsterdamie.

  Zródlo informacji: http://evot.org/rainforest/ocp.html

  Nasze błedy
 • za pózno przyszedł list od Seeda
 • brak było wspólnego dla wszystkich miast oświadczenia prasowego
 • policja na kilka godzin przed akcją przesunęła termin o 3 godz. do przodu, uzasadniając to koniecznością testu przeciwpożarowego, który podobno się nie odbył. nie wiemy czy ta reakcja była spowodowana chęcią rozładowania protestu i czy należało się zgodzić na zmianę terminu.
 • nikt nie zatroszczył się potwierdzeniem przez bank wcześniejszych listów: w rozmowie tel 23.10 bank zaprzeczył otrzymaniu wcześniejszych próśb o stanowisko, a w czasie protestu potwierdził otrzymanie wcześniejszych maili
 • nie poprosiliśmy zawczasu o rozmowe z dyrektorem oddziału 24.10 i nie znamy stanowiska osoby, z którą rozmawialiśmy
 • nie zapobieglismy otrzymaniu tylko przestarzałego stanowiska centrali WestLB sprzed dwóch miesiecy.
 • nie zapewniliśmy przekazaniu nam przestarzałego stanowiska wcześniej
 • nie postaraliśmy się oficjalnie o wydawałoby sie oczywiste przekazanie protestu z oddziału warszawskiego do centrali banku
 • pewne napięcia spowodowały, że w czasie akcji rozmawialiśmy z WestLB o administracji protestu, a nie o samych lasach równikowych
 • brak było pełniejszej kontroli, które media przybędą

  Z.Lisiecki
  zdjecia z 24.10.2001: (dla mediów)
 • Quito
  Mvc-001x.jpg
  Mvc-002f.jpg
  Mvc-006x.jpg
  Mvc-007f.jpg
  Mvc-010x.jpg
 • Los Angeles
  langeles01.jpg
 • Münster
  spar1.1.jpg spar1.2.jpg spar1.3.jpg spar1.4.jpg
 • Warszawa
  Ekwador1.jpg Ekwador2.jpg Ekwador3.jpg
 • Do akcji przeciwko Rurociagowi OCP w środe dnia 24 Pazdziernika godz 11:00 przed warszawskim oddziałem WestLB przy ulicy Emilii Plater 28 nawołuje Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot wapienica@pnrwi.most.org.pl. Osoba odpowiedzialna: Radosław Szymczuk

  Sprawozdanie z Warszawy
  Akcja w Warszawie została przesunieta przez Policje z godz 11:00 na godz 14:00. Od 14:00 do 15:00 z transparentami protestowało przed bankiem ok 12 osób. Radio Praga Plus nagrywało dwie wypowiedzi protestujących (nie banku). Przedstawiciel "Pracowni" zarządał rozmowy z dyrektorem oddziału WestLB. Przedstawiciel banku p.Jarosław Lejko potwierdził przyjecie pisemnego protestu, oraz przekazał protestujacym stanowisko centrali WestLB z dnia 28.8.2001 wyszczególniajace przeprowadzone przed przyjeciem projektu konsultacje. Pan Lejko przekazał także pisemne potwierdzenie WestLB Polska SA z dn 24.10 podpisane przez członka zarządu p.T.Maciejewskiego według, którego polski oddział banku nie jest zaagażowany w finansowanie projektu w Ekwadorze.
  Quito
  Apparently the Embassy met with a delegation of activists from National and International organizations while about 25 or 30 people protested outside. The Embassy staffer seemed well aware of the issue and some what in agreement that the OCP project would not meet German environmental standards from the Federal Gov't perspective but pointed out that the issue involves a regional bank and State government. He did agree to send a letter within the next several weeks to West LB and state NWR folks informing them of the protest and the meeting and mentioning that a delegation visit by the Bank officials is requested to the area. Also, the VP of Ecuadorian Congress came to this meeting in support of the Activists and he is working on a formal invitation for a delegation to visit the route to be sent to West LB and State officials.
  CONAIE, national and international environmental groups denounce German government double standards in giving financial support to the OCP

  Quito, Ecuador, - Leaders of CONAIE, representatives of the Vice President of the National Congress, community organizations, and Ecuadorian and international environmental organizations met with the German Ambassador to Ecuador, to present their concerns over the social impacts and environmental destruction which the construction of the new Heavy Crude Oil Pipeline (Oleoducto de Crudos Pesados - OCP) will cause. On June 10th of this year, OCP signed a 17 year loan agreement for $900 million with Westdeutsche Landesbank, the largest German bank which uses public funds. The demands of the organizations are: the complete suspension of the loan and the participation of government and West LB delegates in a visit to the affected areas. They also demanded consistency with the speeches of the coalition of Social Democrats and the Green Party currently heading the German government, supposedly committed to the environment. For example, Germany, in signing the Kyoto Protocol, committed to diminishing CO2 emissions. This is completely inconsistent with the decision to commit public funds to an activity oriented towards the extraction of more petroleum, one of the major contributors to global warming, exacerbated by the fact that this petroleum would come from the tropical forest of the Ecuadorian Amazon, with its indigenous territories and extremely fragile protected areas.

  Contact: Ivonne Ramos, Acción Ecológica - 011-593-22-547516, 527583

  Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
  24 pa?dziernika 2001 r.

  Westdeutsche Landesbank Polska S.A.
  Ul. Emilii Plater 28
  00-688 Warszawa

  Szanowni Pa?stwo!

  Wyrażamy swoje zaniepokojenie faktem, że Westdeutsche Landesbank uczestniczy w finansowaniu projektu Oil Crude Pipeline budowy ruroci?gu w lasach deszczowych w Ekwadorze. B?dzie on przebiega? z Puszczy Amazo?skiej przez Andy a? po wybrze?e, przecinaj?c wiele parków narodowych, rezerwatów i innych cennych przyrodniczo terenów, stanowi?c bardzo powa?ne zagro?enie dla ?rodowiska. Zwraca si? uwag? na to, ?e teren, na którym planowana jest budowa, nie jest odpowiedni dla tego typu inwestycji ze wzgl?du na mo?liwo?? obsuni?? ziemi ze stromych, niestabilnych zboczy. Planowany ruroci?g na swojej znacznej d?ugo?ci b?dzie równoleg?y do ju? istniej?cego ruroci?gu SOTE, który przebiegaj?c przez tereny zagro?one trz?sieniami ziemi, 48 razy mia? awarie, w wyniku których zgin??o 30 osób, a do rzek, lasów i na tereny uprawne dosta?y si? 74 miliony litrów ropy powoduj?c ska?enie ?rodowiska.

  Nie do zaakceptowania jest fakt, ?e publiczny bank udziela po?yczki pod inwestycj?, która nigdy nie zosta?aby zaakceptowana w Polsce czy w Niemczech ze wzgl?du na zagro?enie dla zdrowia i ?ycia ludzi, jak równie? dla ?rodowiska naturalnego. Projekt budowy ruroci?gu nie by? konsultowany ze spo?eczno?ciami lokalnymi w Ekwadorze, co w Europie jest norm?. Co wi?cej, jest on realizowany pomimo stanowczych protestów mieszka?ców tych terenów.

  Stanowczo nalegamy na wycofanie si? Westdeutsche Landesbank z finansowania projektu, który stawia pod znakiem zapytania wiarygodno?? banku.

  Z powa?aniem

  Do wiadomo?ci:
  Media ogólnopolskie
  Minister ?rodowiska
  Greenpeace International
  Ambasada Niemiec


  Thursday October 25 01:39 PM EDT Global Protests Against Ecuador Pipeline By Jim Lobe, OneWorld US

  WASHINGTON, Oct 25 - Scores of demonstrators turned out in more than a dozen capitals across Europe and in the United States and Australia Wednesday to protest the involvement of Germany's largest publicly held bank in a controversial oil pipeline project in the Ecuador's Amazon region.

  Supporters and representatives of indigenous groups which actively oppose the project also marched before the German Embassy in Quito, Ecuador, to press WestLB--the lead bank in a consortium of lenders which is providing nearly US$900 million in financing for the 300-mile Oleoducto de Crudo Pesado (Crude Oil Pipeline), or OCP--to pull out of the project.

  The proposed OCP will stretch from the Ecuadorian Amazon to the Pacific Ocean, passing through several indigenous territories as well as ecologically fragile protected areas, such as the Mindo Nambillo Cloudforest Reserve, one of the world's premier bird sanctuaries.

  "The pipeline affects 11 protected areas and is a threat to endangered species and critical rainforest ecosystems of global significance," said Kevin Koenig, a campaigner for Amazon Watch, a California-based group which co-sponsored this week's demonstrations.

  The government of Ecuadorian President Gustavo Noboa has defended the $US1.1 billion project as essential to jump-start the country's long-troubled economy. Ecuador's oil production, which has lagged in recent years, will double once the crude starts flowing through the OCP to the country's Pacific ports.

  But critics argue that the costs to Ecuador's indigenous cultures and unique ecologies will be too great. Pipeline spills would risk despoiling potential eco-tourism spots and construction of the pipeline itself will likely draw settlers who may clash with the indigenous groups and exert unsustainable pressures on the fragile rainforest ecologies, according to the critics.

  But Noboa and the chief investors in the project--Canada's Alberta Energy, Spain's Repsol-YPF, and U.S. companies Occidental Petroleum and Kerr-McGee--have vowed to go forward with it.

  "The pipeline will be built, and that is final," Noboa said last May, after his own environment minister criticized it. "I am not going to let them mess things up for the country [just because of] a handful of idiots."

  WestLB's status as a publicly held bank--the government of North Rhine Westphalia owns a 42 percent share--has spurred debate about whether it should be involved in a project which is potentially damaging. Green Party members in the state parliament and even the state's environment minister, Baerbel Hoehn, have spoken out against the bank's participation.

  The bank's consortium partners -- notably J.P. Morgan Chase, Citigroup, and Deutsche Bank -- have also come under pressure from northern-based groups. In a letter sent to each of them last May, a coalition which included Amazon Watch, Oxfam America, Greenpeace International, Friends of the Earth (news - web sites), and Rainforest Action Network, called on the banks to withhold loans until a comprehensive and independent international review of the environmental and social impacts of the project could be carried out.

  Indigenous groups, including the Indigenous Nationalities Confederation of Ecuador (CONAIE) have brought lawsuits against the project. Last week, dozens of protestors mounted peaceful blockades to stop construction. Wednesday's international protests, which were held in San Francisco, Washington, London, Munich, Zurich, Warsaw, and Sydney, among other cities, were carried out in solidarity with them.
  Copyright © 2001 evot.org